แนะนำ ร.ร.เตรียมบัณฑิตพิชชาลัย


ชายคนนี้คือพ่อหลวงของคนไทย


บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน " Sing For DAD "


" กิจกรรมร้องเพลงชาติ วันพระราชทานธงชาติไทย"


เป้าหมายในชีวิตอาจมาจาก " แรงบันดาลใจ "

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169