โครงการ/กิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา

โครงการ Brain Based Learning

 

โครงการ พัฒนาเทคนิคการสอน


   
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169