สัญลักษณ์สถาบัน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน สีประจำโรงเรียน ดอกไม้ประจำโรงเรียน สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์สถาบัน,สีประจำสถาบัน

สีส้ม หมายถึง ความกระตือรือร้น (Active) , ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) , แรงบันดาลใจ (Inspiration)
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ (Bright) และ ความหวัง (Hope) คือ เยาวชนรุ่นใหม่
สีเทา หมายถึง ความฉลาด (Intelligence) และ ความสมดุลในชีวิต (Equity)
ตราโรงเรียน : วงกลมแบ่งครึ่งแสดงถึงความสมดุลตามปรัชญาโรงเรียน โดยใช้ตัวอักษร "พ" แทนคำว่า "พิชชาลัย" ซึ่งมาจากคำว่า "พิชญ" แปลว่า นักปราชญ์
ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกแคแสด เป็นไม้ยืนต้นมีดอกสีส้ม มีความหมายว่า เจริญรุ่งเรือง
สัญลักษณ์ (Mascot) ประจำโรงเรียน : นกฮูก เป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดรอบรู้ ผู้รู้