สัญลักษณ์สถาบันประจำสถาบัน

5

สีประจำโรงเรียน  ส้ม  ขาว  เทา 

orangสีส้ม หมายถึง ความกระตือรือร้น (Active) , ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) , แรงบันดาลใจ (Inspiration)

 

wite
สีขาว
 หมายถึง ความบริสุทธิ์ (Bright) และ ความหวัง (Hope) คือ เยาวชนรุ่นใหม่

 

taw
สีเทา
 หมายถึง ความฉลาด (Intelligence) และ ความสมดุลในชีวิต (Equity)

 

 

logoตราโรงเรียน

วงกลมแบ่งครึ่งแสดงถึงความสมดุลตามปรัชญาโรงเรียน โดยใช้ตัวอักษร “พ” แทนคำว่า “พิชชาลัย” ซึ่งมาจากคำว่า “พิชญ” แปลว่า นักปราชญ์

 

africatulip
ดอกไม้ประจำโรงเรียน 
ดอกแคแสด เป็นไม้ยืนต้นมีดอกสีส้ม มีความหมายว่า เจริญรุ่งเรือง

 

bird
สัญลักษณ์ (Mascot) ประจำโรงเรียน
 นกฮูก เป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดรอบรู้ ผู้รู้