กิจกรรมอบรมการเรียนรู้แบบลงมือทำ

โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนสู่ครูมืออาชีพ กิจกรรมอบรมการเรียนรู้แบบลงมือทำ (Active Learning)

วิทยากรโดย คุณธีวรา มากสาขา เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ อาคารปณีตาสแควร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย


โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169