ข่าวประชาสัมพันธ์


ยินดีต้อนรับโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัยโปรโมชั่นใหม่ เดือนมกราคมมาแล้ว!!
ปีใหม่..โปรใหม่ สำหรับนักเรียนใหม่
>>รับกระเป๋านักเรียนฟรีไปเลยจ้า<<
เมื่อสมัครเรียนและมอบตัว
พิเศษ!! สำหรับน้องๆ 3 จังหวัดปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส ลดไปเลย 1,000 บาท
เมื่อมาสมัครเรียนและมอบตัวที่โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169