"โตนปลิว"วงดนตรีจิตอาสา
 นายศิริศักดิ์ อังสุภานิช นักเรียนแผนศิลปิน สาขาดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมาชิกวงโตนปลิว ตำแหน่งมือคีย์บอร์ด

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169