หลักสูตรการศึกษาเตรียมอนุบาล

แผนกต้นกล้าพิชชาลัย
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย เปิดสอนในระดับชั้น เตรียมอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561


      

 


 
 
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-598067-8 แฟกซ์ 074-598066 Phone 081-9902908