ทุนการศึกษาและสวัสดิการ

welfare

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)

บุตรข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ  “เบิกค่าเล่าเรียนได้”

รับหนังสือ , อุปกรณ์การเรียน ตามโครงการ “เรียนฟรี เรียนดี 15ปี อย่างมีคุณภาพ”

มีประกันอุบัติเหตุ

มีหอพักนักเรียนหญิง / อพาร์ทเมนท์ Signature Resident (ชาย & หญิง)