ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนค้นหาศักยภาพผู้เรียน...และเสริมสร้างแรงบันดาลใจ "ออกแบบอนาคต เป้าหมายในชีวิตตามความถนัด"

แผนกต้นกล้า

แผนกที่เปิดเรียนสำหรับเด็กอนุบาท 1 ถึง อนุบาล 3

แผนการเรียนมัธยม

แผนการเรียนที่เปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

กิจกรรม live&Learn

กิจกรรมสัปดาห์วิชาการประจำปีของโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

สานฝันสู่ดาว

กิจกรรมที่จะทำให้นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออก

The Success

รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Uniform

ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนเตรีบมบัณฑิตพิชชาลัย

ระดับการศึกษา

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3

หลักสูตรใหม่
มัธยมต้น

ระดับชั้น ม.1 ถึง ม.3

เปิดปกติ
มัธยมปลาย

ระดับชั้น ม.4 ถึง ม.6

เปิดปกติ

วีดิทัศน์

สื่อนำเสนอโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

ประกาศข่าวสารเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

เรื่องน่าสนใจ

______________________________

32

รางวัลที่ได้รับ

45

แผนการเรียนการสอน