คณะที่ปรึกษาและผู้บริหาร

04_2

 

 

อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 

 

 

19

 

 

ดร.ภัคชนิตร สัตยารักษ์

ผู้ได้รับใบอนุญาต