โรงเรียนแนวคิดใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความคิด คุณภาพชีวิตดี เรียนรู้อย่างมีความสุข
ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรโมชั่นใหม่ สำหรับนักเรียนใหม่2562 
โปรโมชั่นพิเศษสำหรับน้องๆ 3 จังหวัดปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส

โครงการ/กิจกรรม

<

  ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ภัคชนิตร สัตยารักษ์

 

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภัคชนิตร สัตยารักษ์
ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560

 

เข้าชมงานทั้งหมด


กิจกรรม เตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

ชายคนนี้คือพ่อหลวงของคนไทย

 

บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน " Sing For DAD "


" กิจกรรมร้องเพลงชาติ วันพระราชทานธงชาติไทย"

 

" สัมภาษณ์ผู้ปกครอง ปีการศึกษา2559"


เข้าชมงานทั้งหมด


พัฒนาบุคลากร

 โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนสู่ครูมืออาชีพ กิจกรรมอบรมการเรียนรู้แบบลงมือทำ ( Active Learning )


เข้าชมงานทั้งหมด


Congratulations

New ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน ม.3 และ ม.6
ที่สำเร็จการศึกษาปี 2560เข้าชมงานทั้งหมด


ข่าวสารเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย


เข้าโรงเรียนไหน? ใจสบายทั้งบ้าน


ปฏิทินกิจกรรม
 
แนะนำ ร.ร.เตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน มัธยมศึกษา


เยี่ยมชมดูงานสัปดาห์หนังสือภาคใต้ 29 ส.ค. 2556

เยี่ยมชมอาคารเรียน และบรรณาศรม 31 มี.ค. 2555

กว่าจะมาเป็นเตรียมบัณฑิต 1

กว่าจะมาเป็นเตรียมบัณฑิต 2

 

 

Inspiration


" Based on true Story"

เป้าหมายในชีวิตอาจมาจาก" แรงบันดาลใจ "

The Success

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก

เข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรีนักเรียน เรียนต่อ ปี 2558

นักเรียน เรียนต่อ ปี 2557

โครงการสานฝันสู่ดาว
New กิจกรรมสานฝันสู่ดาว อาชีพธุรกิจเดินรถ
 

เข้าชมงานทั้งหมด

 
ผลงานนักเรียน
 ผลงานของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาการ์ตูน Animation เบื้องต้น

 
งานวิจัย

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา
เรื่อง สารเสพติดโดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน


แผนการเรียน

               O แผนศิลปิน
               O แผนศิลป์-ภาษา
               O แผนวิทย์-คณิต
               O แผนไทย-สังคม

สถาบันในเครือ

        O วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

        O มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Web Link...

  O กระทรวงศึกษาธิการ
  O กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  O เทศบาลนครหาดใหญ่
  O สำนักงานการศึกษาเอกชน จ.สงขลา
  O สถานีวิทยุ U-radio

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-598067-8 แฟกซ์ 074-598066 Phone 081-9902908
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : เริ่มนับ 5 พฤศจิกายน 2557