กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)  
                          บุตรข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ  "เบิกค่าเล่าเรียนได้"  
                          รับหนังสือ , อุปกรณ์การเรียน ตามโครงการ "เรียนฟรี เรียนดี 15ปี อย่างมีคุณภาพ"  
                          มีประกันอุบัติเหตุ  
                          มีหอพักนักเรียนหญิง / อพาร์ทเมนท์ Signature Resident (ชาย & หญิง)  
 
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-598067-8 แฟกซ์ 074-598066 Phone 081-9902908