บัตรนักเรียน

 

รถ Mini Bus

 

รถตู้

 

รถกระบะ

 

หอพัก

 

   
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-598067-8 แฟกซ์ 074-598066 Phone 081-9902908