สีประจำโรงเรียน        ส้ม ขาว และ เทา

สีส้ม หมายถึง ความกระตือรือร้น (Active) , ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) , แรงบันดาลใจ (Inspiration)
 
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ (Bright) และ ความหวัง (Hope) คือ เยาวชนรุ่นใหม่
 
สีเทา หมายถึง ความฉลาด (Intelligence) และ ความสมดุลในชีวิต (Equity)
 
ตราโรงเรียน   วงกลมแบ่งครึ่งแสดงถึงความสมดุลตามปรัชญาโรงเรียน โดยใช้ตัวอักษร "พ" แทนคำว่า
                      "พิชชาลัย" ซึ่งมาจากคำว่า "พิชญ" แปลว่า นักปราชญ์
 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกแคแสด เป็นไม้ยืนต้นมีดอกสีส้ม มีความหมายว่า เจริญรุ่งเรือง  
 
สัญลักษณ์ (Mascot) ประจำโรงเรียน นกฮูก เป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดรอบรู้ ผู้รู้  
 
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-598067-8 แฟกซ์ 074-598066 Phone 081-9902908