โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
125/501 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
Tel: 074 598067-8 Fax: 074-598066

Phone 081-9902908

  pprep_school@hotmail.com   

  www.facebook.com/โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย-563289050358917   


โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-598067-8 แฟกซ์ 074-598066 Phone 081-9902908