ติดต่อเรา

เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัยจะเป็นผู้นำโรงเรียนเอกชนแนวคิดใหม่ที่ตั้งในเขตภาคใต้ที่จัดระบบการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความคิดและศักยภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง มีเป้าหมายชีวิต เรียนรู้อย่างมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมเชื่อมโยงทักษะ ประสบการณ์ชีวิตไปสู่โลกอนาคตอย่างมีความสุข

ติดต่อเรา

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทร. 074-598067-8

Email: pprep_school@hotmail.com

- Advertisement -