Congratulations

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่สำเร็จการศึกษาปี 2560

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านสมพงษ์ สุวรรณชาตรี
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษา ผู้เชียวชาญรักษาการผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต 1

มอบเกียรติบัตรแก่ นักเรียนโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2561
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169