ผู้นำความคิดเยาวชน

โรงเรียนแนวคิดใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความคิด คุณภาพชีวิตดี เรียนรู้อย่างมีความสุข

ความเป็นมาของโรงเรียน

ในทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยมีโรงเรียนเอกชนทางเลือกเกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลาง ในขณะที่ปัจจุบันไม่มีโรงเรียนใหม่ในภาคใต้ เมื่อประมาณปีพ.ศ. 2547 ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีดำริที่จะก่อตั้งโรงเรียนสายสามัญเพื่อรองรับนักเรียนสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีจำนวนน้อยมากในอำเภอหาดใหญ่ และผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ได้สอบถามเข้ามาเพื่อให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้น โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย จึงได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยจุดมุ่งหมายจะเป็นโรงเรียนมัธยมเอกชนแนวคิดใหม่ในภาคใต้ โดยทีมงานคณะผู้บริหารรุ่นใหม่ ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) ตั้งชื่อโรงเรียนโดยคำว่า "พิชชาลัย" มาจากคำว่า พิชญ หรือ พิชญา ซึ่งแปลว่า นักปราชญ์ ส่วนคำว่า "เตรียมบัณฑิต" นั้นคณะผู้บริหารโรงเรียนได้กำหนดชัดเจนว่าโรงเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการเรียนต่อและใช้ชีวิตในระดับอุมศึกษา

ผู้บริหาร

อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ดร.ภัคชนิตร สัตยารักษ์

ผู้ได้รับใบอนุญาต

อาจาร์ย วีนัส สุวรรณมณี

ผู้อำนวยการโรงเรียน