ความเป็นมาโรงเรียน

1

ในทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยมีโรงเรียนเอกชนทางเลือกเกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลาง ในขณะที่ปัจจุบันไม่มีโรงเรียนใหม่ในภาคใต้ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2547 ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีดำริที่จะก่อตั้งโรงเรียนสายสามัญ เพื่อรองรับนักเรียนสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีจำนวนน้อยมากในอำเภอหาดใหญ่ และผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ได้สอบถามเข้ามาเพื่อให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้น โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย จึงได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยจุดมุ่งหมายจะเป็นโรงเรียนมัธยมเอกชนแนวคิดใหม่ในภาคใต้ โดยทีมงานคณะผู้บริหารรุ่นใหม่ ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) ตั้งชื่อโรงเรียนโดยคำว่า “พิชชาลัย”

มาจากคำว่า พิชญ หรือ พิชญา ซึ่งแปลว่า นักปราชญ์ ส่วนคำว่า “เตรียมบัณฑิต” นั้นคณะผู้บริหารโรงเรียนได้กำหนดชัดเจนว่าโรงเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการเรียนต่อและใช้ชีวิตในระดับอุมศึกษา

ออกแบบอนาคต เป้าหมายในชีวิตตามความถนัด

แนวคิดใหม่ “Keep Thinking New Concept”

2คิดใหม่ ในทุก ๆ เรื่องตั้งแต่แผนการเรียนที่เป็นทางเลือกใหม่ไปจนถึงอาคารเอนกประสงค์ที่มีดีไซน์โดดเด่น
ทบทวน สิ่งดี ๆ ในอดีตกลับมาใหม่ เช่นกระบวนการสอนแบบ สุ จิ ปุ ลิ
pic4ผสมผสาน แนวคิดภาคธุรกิจสู่ผู้เรียน เช่น จัดวิชาธุรกิจและผู้ประกอบการ โดยมีการดูงาน บริษัท โรงงาน นอกเหนือจากการทัศนศึกษาทั่วไป สนับสนุนการใช้ IT ในกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาใหม่ ที่ไม่มีที่ไหน เพื่อสร้างให้ผู้เรียนเป็นนักคิด ผู้นำ และผู้ตามที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ เช่น วิชาสนุกคิดพิชชาลัย
วิชาเตรียมบัณฑิต 1-2
ประสบการณ์ชีวิตใหม่ นอกห้องเรียน ด้วยการเรียนรู้จากวิทยากรระดับประเทศ และภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน