ผลงานของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาการ์ตูน Animation เบื้องต้น
 
    
 


            สมาชิกห้อง ม.4/3 กลุ่มที่ 1

1.นายสุทธิรักษ์ แก้วน้อย
2.นายดำรงฤทธิ์ บุญศักดิ์
3.นายชาญวุฒิ ปัญญาวุทโส
4.นายพุฒิพงศ์ อร่ามเรือง
 
    
 


            สมาชิกห้อง ม.4/1 กลุ่มที่ 2

1.นายสุรศักดิ์ มหายศ
2.นางสาวศุภนิดา ชาติดำ
3.นางสาวปาลิตา บุญช่วย
4.นางสาวมารยาท บุญรัตน์
 
    
 


            สมาชิกห้อง ม.4/3 กลุ่มที่ 2

1.นางสาวเสาวณีย์ ยี่คำ
2.นางสาวปานัสดา อินผา
3.นางสาวธนัชพร หมวดทอง
4.นางสาวอิสริยาภรณ์ จิตทิวัสธนกร
5.นางสาวมินทร์ลดา จึงคูณเศรษฐ์
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169