กิจกรรม live&Learn

แผนวิชาของโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย เปิดการเรียนการสอน ทั้ง4แผนวิชา