กิจกรรม สานฝันสู่ดาว

กิจกรรมที่ทำให้นักเรียน มีความรู้แต่ละอาชีพ