โครงการ/กิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา

 กิจกรรมน้องส่งพี่และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

 

Life & IT Camp นักเรียนใหม่ 

 

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2560 กิจกรรมวันแม่ปีการศึกษา2560

 

 เพลงของพ่อร้อยเรียงเสียงประสาน

 


ปลดปล่อยพลังร๊อคกับ BIGASS

 

   
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169