ขอแสดงความยินดีกับผลงานที่ผ่านมา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัยที่ชนะการแข่งทักษะทางวิชาการ

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรับโล่รางวัล "เยาวชน คนดีศรีนครหาดใหญ่" ปีที่ 2

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับโล่รางวัล "เยาวชน คนดีศรีนครหาดใหญ่

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

 

มอบรางวัลประกวดเรียงความและห้องเรียนมารยาทดี

 

   
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169