โครวการสานฝันสู่ดาว

New กิจกรรมสานฝันสู่ดาว อาชีพนักบิน

 

กิจกรรมสานฝันสู่ดาว อาชีพนักดาราศาสตร์

 

กิจกรรมสานฝันสู่ดาว อาชีพโลจิสติกส์


 กิจกรรมสานฝันสู่ดาว อาชีพนักวิทยาศาสตร์

 

 กิจกรรมสานฝันสู่ดาว อาชีพนักบริการ

 

 กิจกรรมสานฝันสู่ดาว อาชีพนักข่าว


 กิจกรรมสานฝันสู่ดาว อาชีพนนักธุรกิจ

 

 กิจกรรมสานฝันสู่ดาว อาชีพธุรกิจการบิน

 

 กิจกรรมสานฝันสู่ดาว อาชีพสถาปนิก


 กิจกรรมสานฝันสู่ดาว อาชีพการโรงแรม

 

 กิจกรรมสานฝันสู่ดาว อาชีพตำรวจท่องเที่ยว


   
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169