แจ้งเพื่อทราบ ทางโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัยเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เริ่มในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 ตัั้งแต่ 8.00 น.เป็นต้นไป แล้วเจอกันนะคร้าาาเด็กๆ

เริ่มเรียน29เม.ษ