เป็นนักคิดคือทักษะชีวิตที่จำเป็น

01
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัยพร้อมที่จะฝึกให้คุณเป็นนักคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ แล้วพบกันนะจ้าาา