โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัยขอขอบคุณโรงพยาบาลราษฎร์ยินดีที่ให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพและอบอุ่นใจ

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และข้อความ