เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมวลี กระมหมื่นสุทธนารี

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

This image has an empty alt attribute; its file name is วันเกิดองค์โสม_0-1024x724.jpg