ยกเลิกการเรียนปรับพื้นฐาน

ประกาศยกเลิศเรียนปรับพื้นฐาน