ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 6 รุ่นที่ 8 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 6 รุ่นที่ 8  ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS

นักเรียนม.6 (ล่าสุด)