โรงเรียนแนวคิดใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความคิด คุณภาพชีวิตดี เรียนรู้อย่างมีความสุข
ข่าวประชาสัมพันธ์

New รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ม.1และ ม.4New ทุนการศึกษาปี 2560แนะนำ ร.ร.เตรียมบัณฑิตพิชชาลัย


ชายคนนี้คือพ่อหลวงของคนไทย


บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน " Sing For DAD "


" สัมภาษณ์ผู้ปกครอง ปีการศึกษา2559"


" Based on true Story"


เป้าหมายในชีวิตอาจมาจาก " แรงบันดาลใจ "

ประมวลภาพกิจกรรม

New เพลงของพ่อร้อยเรียงเสียงประสาน

 

New Happy New Year 2016


OPEN HOUSE

New นักศึกษาเกาหลี เยี่ยมชม รร.

 

 นักข่าวเยี่ยมชม รร.


โครงการ/กิจกรรม

คุณทฤษฎี ณ พัทลุง (พิซซ่า) Conductor วิทยากรกิจกรรม"เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน"

 

กิจกรรมเพิ่มความรู้สู่ชุมชน "อบรม Facebook"


โครงการสานฝันสู่ดาว "อาชีพเชฟ"

 

โครงการสานฝันสู่ดาว "อาชีพสถาปนิก"


อบรมพัฒนาบุคลากร


New โครงการ พัฒนาเทคนิคการสอน

 

โครงการ Brain Based Learning


ประชาสัมพันธ์

New โตนปลิว วงดนตรีจิตอาสา

 

เข้าโรงเรียนไหน? ใจสบายทั้งบ้าน


ปฏิทินกิจกรรม
 
Congratulations


 โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน มัธยมศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรับโล่รางวัล "เยาวชน คนดีศรีนครหาดใหญ่" ปีที่ 2


เยี่ยมชมดูงานสัปดาห์หนังสือภาคใต้ 29 ส.ค. 2556

เยี่ยมชมอาคารเรียน และบรรณาศรม 31 มี.ค. 2555


กว่าจะมาเป็นเตรียมบัณฑิต 1

กว่าจะมาเป็นเตรียมบัณฑิต 2

School @ Nightขอแสดงความยินดีกับครูและเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับรางวัลประจำปี 2558


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2557


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี

The Success
แข่งขันทักษะทางวิชาการ จ.ภ.57

 ผลงานของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาการ์ตูน Animation เบื้องต้น

 
งานวิจัย

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา
เรื่อง สารเสพติดโดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน


ข่าวสาร
 

ร่วมงานกับเรา

ระดับการศึกษา

        O มัธยมศึกษาตอนต้น
        O มัธยมศึกษาตอนปลาย
               O แผนศิลปิน
               O แผนศิลป์-ภาษา
               O แผนวิทย์-คณิต

สถาบันในเครือ

        O วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
               O ระดับ ปวช.
               O ระดับ ปวส.
        O มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Web Link...

  O กระทรวงศึกษาธิการ
  O กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  O เทศบาลนครหาดใหญ่
  O สำนักงานการศึกษาเอกชน จ.สงขลา
  O สถานีวิทยุ U-radio

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-598067-8 แฟกซ์ 074-598066 Phone 081-9902908
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : เริ่มนับ 5 พฤศจิกายน 2557